V Miedzyszkolny Konkurs Plastyczny ''Święta tuż, tuż...'' Szkoła Podstawowa <br /> im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach

V Miedzyszkolny Konkurs Plastyczny ''Święta tuż, tuż...''