Aktualności

 

 

 

  

 

 

 

 

Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy nadszedł wyczekiwany przez wszystkich uczniów czas wakacji.

Czas odpoczynku od nauki, dzwonków i porannego wstawania.

Dziękując za wysiłek i współpracę życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom naszej szkoły,

by nadchodzące wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń.

Cieszcie się z każdego słonecznego dnia i z każdej przeżytej przygody.

Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy nad jeziorami.

Wierzymy, że wszyscy spotkamy się zdrowi, wypoczęci, z zapasem sił

i w doskonałych humorach w nowym roku szkolnym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zestaw podręczników i materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020

>>>otwórz....

 

 

 

 

URZĄD GMINY

w Nowym Mieście nad Wartą

oraz

Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego

w Kolniczkach 11A

ZAPRASZAJĄ

na cykl bezpłatnych szkoleń !

 

 

NAUCZ SIĘ KORZYSTAĆ

Z MOŻLIWOŚCI  INTERNETU

Program dla dorosłych od 25-roku życia                 

 

Każde szkolenie trwać będzie 16 godzin (2 x 8godzin)MODUŁY SZKOLENIOWE DO WYBORU:
- Rodzic w Internecie
- Rolnik w sieci
- Działam w sieciach społecznościowych

WARUNKI ROZPOCZĘCIA KURSU
Zebranie 4 grup (10-12 osób w każdej grupie)

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU
maj 2019 rok – luty 2020 roku

ZAPISY/ kontakt : sekretariat szkoły lub tel. 61 287 52 70
 

 

 

 

 

 

Zgodnie z par. 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13.09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. ks. Jana  Twardowskiego w Kolniczkach wraz z załącznikami zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Nowe Miasto nad Wartą

www.nowemiasto.biuletyn.net

w zakładce sprawozdania budżetowe.

 

 

 

 

 

 

 

Drzwi otwarte

dla nowo przyjętych dzieci

4 i  5 letnich do oddziałów przedszkolnych

na rok szkolny 2019/2020

29. 05. 2019r. (środa)  godz.. 14.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo!

   

 

Informuję, że rozpoczęty w dniu 8 kwietnia 2019r. strajk

zostaje zawieszony bezterminowo począwszy

od godziny 6.00 dnia 27 kwietnia 2019r.

 

 

Od 29 kwietnia wszystkie zajęcia dydaktyczno - wychowawcze

 odbywać się będą zgodnie z planem.

 

 

                                                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                                                    Barbara Łukaszyk


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja - dokumenty do pobrania>>>otwórz...

                                      >>>otwórz...

                 >>>otwórz...

 

OBIADY

 

 


UCZNIOWIE - 

OBIAD JEDNORAZOWY - 


TERMIN PŁATNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2019/2020>>>otwórz...

Harmonogram rekrutacji >>>otwórz...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA o przetwarzaniu danych osobowych>>>otwórz...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolny zestaw książek
 na rok szkolny 2018/2019>>>otwórz....

 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"100 lat Niepodległej" - projekt edukacyjny>>>otwórz... 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta zgłoszenia dziecka do szkoły podstawowej>>>otwórz... 

wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej spoza obwodu szkolnego>>>otwórz...

 Oświadczenie o miejscu zamieszkania>>>otwórz...

 karta zgłoszenia dziecka do przedszkola>>>otwórz...