RADA RODZICÓW

RADA RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOLNICZKACH

Przewodnicząca: Rojewska Aneta

Z-ca Przewodniczącej: Aneta Suś

Skarbnik: Bartłomiej Banaszak

Sekretarz: Agnieszka Baraniak

Członkowie:  Anna Konieczna, Józkowiak Ewa, Marlena Telega

 

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodnicząca: Aurelia Wyparło

Członek:   Iwona Pawlaczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN PRACY RADY RODZICÓW>>>otwórz...

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW>>>otwórz...