RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Kolniczkach