Tydzień z Patronem

26.06.2018, 22:20, Beata Świderska

II warsztaty plastyczne pod hasłem ,,Wszystko, co żyje w twórczości ks. Jana” przeprowadzone w naszej szkole 22 maja zainaugurowały ,,Tydzień z k. Janem”. Trzyosobowe drużyny reprezentujące klasy III – VII przystąpiły do tworzenia prac ilustrujących wybrane wiersze.


 

 

Działania plastyczne poprzedzone były odpowiednimi przygotowaniami. Dzieci poznawały poezję ks. Jana , wyszukując tę , w których pojawiają się zwierzęta, ptaki … Trzeba było dokonać wyboru , dowiedzieć się , jak one wyglądają , wybrać technikę plastyczną , przygotować odpowiednie pomoce i materiały. Dwie godziny intensywnej pracy twórczej zaowocowały powstaniem dziewięciu dzieł wykonanych różnorodną techniką (malarstwo, rysunek, kolaż).Wszystkie prace można podziwiać na gazetce plastycznej (górny korytarz), a młodym ARTYSTOM należą się zasłużone słowa uznania i GRATULACJE!

23 maja – przegląd piosenki
13 uczestników wzięło udział w Szkolnym Przeglądzie Piosenki ,, Śpiewnie z ks. Janem”, prezentując piosenki do tekstów wierszy ks. Jana. Konkurs przeprowadziła pani Elżbieta Wawrzyniak, a w jury zasiedli: Beata Świderska, Roman Mulkowski i Jarosław Królikowski
Jury przyznało trzy wyróżnienia:
Oliwia Gołembniak - kl.IV
Bartosz Rojewski – kl. V
Oliwia Wyparło – kl. VII
Zwycięzcy zaprezentują swoje utwory przed całą społecznością szkoły podczas Dnia Patrona.


28 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się Gminny Konkurs Czytelniczy pod hasłem: ,,Poznajemy twórczość ks. Jana”.
Głównym jego celem było przybliżenie uczniom sylwetki naszego patrona - ks. Jana Twardowskiego – poety i pisarza, popularyzowanie czytelnictwa i kontaktu z książką od najmłodszych lat, zachęcenie uczniów do samodzielnego poznawania jego twórczości, jak również odkrywanie, rozwijanie uzdolnień polonistycznych oraz promowanie talentów krasomówczych.
Maraton Prozy przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I – III, klasy IV – VI. Łącznie do konkursu przystąpiło 16 uczniów szkół podstawowych z Boguszyna, Chociczy, Klęki i Kolniczek. Maraton Prozy to impreza cykliczna w ramach Tygodnia z Patronem. W tym roku konkurs ,,Poznajemy twórczość ks .Jana” odbywał się pod patronatem Biblioteki Publicznej w Nowym Mieście n. Wartą.
Po wysłuchaniu wszystkich uczestników, komisja w składzie:
1. Barbara Łukaszyk dyr. szkoły
2. Małgorzata Pacholska dyr. Biblioteki Publicznej
3. Kinga Szulc – pedagog
4. Ilona Łukaszczyk – nauczyciel
5. Irena Farfus – nauczyciel – bibliotekarz
6. Beata Świderska – nauczyciel - bibliotekarz
przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:
 

 

1.Nikola Drzewiecka
2.Adam Forszt
3.Agata Królikowska
4.Sandra Michalak
5.Wiktor Kowalczyk
6.Karolina Nowaczyk
7.Miłosz Józefiak
8.Adrian Wojciechowski
9.Jagoda Adamczyk
10.Piotr Jarzyniak
11.Paulina Mikołajczak
12.Dorota Jankowska
13.Julia Dembińska
14.Kinga Kuderczak
15.Julia Biecuszek
16. Kacper Grodzki
 

 
« Wstecz