„Narkotyki współczesnego świata”

11.02.2019, 18:51, Kinga Szulc

30.01.2019r. policjantka z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. przeprowadziła, spotkanie profilaktyczne z rodzicami uczniów naszej szkoły. Tematem spotkania były zagrożenia wynikające z zażywania środków odurzających w tym tzw. dopalaczy oraz przypomnienie zasad bezpiecznego korzystania z komputera (cyberprzemoc).


Starszy sierżant Natalia Nowak zwróciła uwagę na obniżający się wiek narkotykowej inicjacji i zalecała rodzicom czujność oraz obdarzanie dzieci ograniczonym zaufaniem połączonym z kontrolą. Prowadząca wskazała zebranym objawy jakie mogą świadczyć o tym, że dziecko znajduje się pod wpływem substancji psychoaktywnej. Rodzice mogli też sami zobaczyć jak wyglądają dostępne na „rynku” środki psychoaktywne.
Przypominając zasady bezpiecznego korzystania z Internetu funkcjonariuszka wskazała na konieczność dbania o własną prywatność na portalach społecznościowych. Zalecała instalowanie programów rodzicielskich w komputerach, z których korzystają dzieci. Jednocześnie zachęcała zebranych do rozmowy ze swoimi dziećmi na temat zagrożeń.
Duża frekwencja oraz atmosfera panująca w czasie spotkania świadczy o zainteresowaniu rodziców tą tematyką.
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Wstecz