Misja : Emisja

13.11.2016, 22:25, Beata Kantorska

9 listopada b.r. uczniowie klas V i VI dzięki środkom Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej w Poznaniu mogli wziąć udział w „lekcji” pod tytułem „MISJA: EMISJA”.


Podczas zajęć dowiedzieli się o przyczynach niskiej emisji, o jakości powietrza w Polsce i w naszym województwie oraz dlaczego nie wolno palić śmieci. Uświadomili sobie, jak groźne konsekwencje ponoszą mieszkańcy naszego kraju w wyniku spalania odpadów i korzystania z transportu samochodowego. Do nich należą m.in. przenikanie zanieczyszczeń do wód i gleb, pogorszenie stanu zieleni, niszczenie elewacji budynków, przyspieszenie korozji metali, czy niszczenie skóry, papieru i odzieży.
Uczestnicy prelekcji doszli do wniosku, że dzięki dobrej woli ludzi zanieczyszczenia wprowadzane do atmosfery mogą być z roku na rok coraz bardziej ograniczane. Musimy tylko właściwie dobierać paliwo do paleniska, dokonać kompleksowej modernizacji instalacji wytwarzania ciepła, kominy poddawać regularnej kontroli i czyszczeniu oraz korzystać z transportu zbiorowego lub roweru.
Uczyńmy wszystko, aby na naszej planecie można było swobodnie oddychać.
 

 

 
« Wstecz