Cześć ich pamięci !

09.12.2018, 20:37,

W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości oraz 100. rocznica Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. W zw. z tymi rocznicami w naszej szkole realizowany jest (od czerwca ub. roku) ogólnoszkolny projekt edukacyjny „Dla Niepodległej”.
W ramach tego projektu w dniach 26, 27 i 28 listopada 2018r. uczniowie klas:I, II, IV, V, VI, VII i VIII pod opieką wychowawców udali się do Mieszkowa, gdzie uczestniczyli w żywych lekcjach historii.


Zajęcia przeprowadził w sposób bardzo ciekawy i atrakcyjny miejscowy regionalista i członek Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich, Wojciech Koterba.
Dwugodzinne lekcje były podzielone na kilka etapów: zaczynały się na parafialnym cmentarzu w Mieszkowie, gdzie znajdują się groby rodziców pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego
- gen. Stanisława Taczaka, rodziców gen. Heliodora Cepy – uczestnika Powstania Wielkopolskiego, wojny polsko-bolszewickiej 1919 -1921 i II wojny światowej oraz grób pochodzących z naszej okolicy żołnierzy poległych w walce z Niemcami pod sam koniec II wojny światowej. Z cmentarza uczniowie udali się na mieszkowski Rynek pod pomnik (jedyny w Polsce) urodzonego w Mieszkowie pierwszego dowódcy Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 – gen. Stanisława Taczaka. Stamtąd przeszli przed dawny dworek, na którym umieszczona jest pamiątkowa tablica poświęcona Powstańcom Wielkopolskim, zwiedzili też miejscowy Kościół Parafialny pw. św. Wawrzyńca. Ostatnim etapem była wizyta w miejscowej Szkole Podstawowej im. Stanisława Taczaka, w budynku której mieści się Izba Pamięci Powstania Wielkopolskiego.
Każda część żywej lekcji historii była opatrzona bardzo ciekawym i przedstawionym w sposób przystępny dla uczniów komentarzem pana Koterby. Dzieci miały okazję usłyszeć wiele informacji, których nie znajdą w podręcznikach historii, poczuć dumę ze swojej Małej Ojczyzny, lepiej zrozumieć na czym polega patriotyzm i oddać cześć Powstańcom Wielkopolskim (jedynego w naszej historii zwycięskiego powstania), którzy swoją walką przyczynili się do tego, że Wielkopolska znalazła się 100 lat temu w granicach odradzającej się Rzeczypospolitej.
Omówione wyżej zajęcia były możliwe dzięki Radzie Rodziców naszej Szkoły, która pokryła koszty przejazdów z Kolniczek do Mieszkowa i z powrotem, za co serdecznie dziękujemy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Wstecz