Bezpiecznie to wiedzieć i znać

24.02.2019, 20:32, Kinga Szulc

W piątek 8 lutego 2019r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu z policjantem z Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. st. sierż. Natalią Nowak.
Tematem spotkania z najmłodszymi dziećmi było: „Bezpiecznie to wiedzieć i znać”. Podczas wspaniałej zabawy maluszki utrwalały zasady ruchu drogowego oraz zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu oraz w razie zaatakowania przez psa.
 


W ramach profilaktyki, w związku z miesiącem bezpiecznego Internetu dzieci z klas I –II i IV uczestniczyły w prelekcji na temat: „Dwie strony sieci’. Miały też okazję porozmawiać o zachowaniu bezpieczeństwa w szkole, w drodze do szkoły i poza nią.
Ze starszymi uczniami poruszono tematykę cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu. Zwrócono również uwagę na zachowanie obowiązujące w szkole i poza nią oraz odpowiedzialność karną za swoje postępowanie.
Omawiane problemy były przedstawione w sposób przystępny, poparty projekcją filmu.
Podczas dodatkowego spotkania z uczniami klasy VIII poruszono trudny temat „mowy nienawiści”, poszanowania godności drugiego człowieka. Prowadząca zachęcała młodzież do dyskusji.
Większość z omawianych zagadnień była dzieciom znana z lekcji różnych przedmiotów, jednak przekaz policjanta, ma większą „moc oddziaływania”. Współpraca szkoły i policji pozwoli wyrabiać u dzieci właściwe postawy i zachowania.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Wstecz