Plan zajęć na rok szkolny 2019/2020

Przedstawiamy plan, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2019/2020

. Drobne korekty mogą się jeszcze zdarzyć, prosimy o śledzenie informacji.