ORGANIZACJA PRACY

Dokumenty i Regulaminy

Statut szkoły: otwórz....

Regulamin stołówki szkolnej: otwórz....

Program wychowawczo - profilaktyczny: otwórz....

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych: otwórz....

Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych: otwórz....

Warunki używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: otwórz....

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych): otwórz....

Regulamin dowozu uczniów do szkoły: otwórz....

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego: otwórz....

Plan Pracy Małego Samorządu: otwórz....

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: otwórz....

Program Wychowania Zdrowotnego:otwórz....

Regulamin Świetlicy: otwórz....

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:otwórz....

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania:otwórz....

 

Realizowane Projekty

 

.
 • "Promujemy języki obce."
 • "Otwarta szkoła. Zapraszamy, odwiedzamy, pomagamy"
 • "Dbajmy o siebie i innych"
 • "Gdy pamiętamy dobre, to złe staje się nieważne"
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODJAZDY AUTOBUSÓW

 

 

Kruczynek - godz. 7.50

 

Kruczynek II - godz. 7.55

 

Skoraczew - godz. 8.05

 

Kruczyn - godz. 8.07

 

Chwalęcin - godz. 8.10

 

Michałów - 8.12

 

Stramnice - godz. 8.05

 

Osiek - godz.8.08

 

Szypłów - godz. 8.10

 

Szypłów II - godz. 8.12

 

Jadwigów - godz.8.14

 

 

 

 

 Uwaga!

Zmiana godzin

 Agnieszka Królikowska  Środa 11.20 - 12.00

                                         Czwartek 8.30 - 9.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan lekcji klasy I - IV

 

 

 

 

  Klasa I Klasa II Klasa IV
PONIEDZIAŁEK
 1. Religia
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. Zajęcia zintegrowane

 

 1. Zajęcia zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. Język angielski
 6. Religia
 1. J. polski
 2. Kółko przyrodnicze
 3. Matematyka
 4. WDŻ
 5. niemiecki 
 6. w-f
WTOREK
 1. Zajęcie zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. Zaj korekcyjne

 

 1. Zajecia zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. Zaj korekcyjne

 

 1. J. angielski
 2. Godzina wychowawcza
 3. Przyroda
 4. Matematyka
 5. j. niemiecki
 6. j. polski
 7. historia

 

 

ŚRODA
 1. Religia
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. j. angielski
 1. Zajęcia zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. Zajęcia zintegrowane
   

 

 

 1. j.angielski
 2. J. polski
 3. Plastyka
 4. d.w. matematyka
 5. w-f
 6. Matematyka

 

CZWARTEK
 1. Zajęcia zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. j.angielski
 1. Język angielski
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane
 5. Zajęcia zintegrowane
 1. Religia
 2. Mtematyka
 3. Fizyka
 4. J. polski
 5. Muzyka
 6. j. polski
 7. Technika

 

PIĄTEK
 1. Zajęcia zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Zajęcia zintegrowane

 

 

 1. Zajęcia zintegrowane
 2. Zajęcia zintegrowane
 3. Zajęcia zintegrowane
 4. Religia
 5. Język angielski

 

 1. Religia
 2. Przyroda
 3. wyr. polski
 4. J.polski
 5. Informatyka
 6. w-f

 

 

Plan lekcji klasy V-VIII

 

  Klasa V Klasa VI Klasa VII

 

Klasa VIII

 

PONIEDZIAŁEK
 1. Biologia
 2. w-f I / j.ang II
 3. wf II / j. ang I
 4. Matematyka
 5. Religia
 6. Matematyka
 7. w-f I / d.w. j. pol

 

 

 1. J. polski
 2. Matematyka
 3. Religia
 4. J. angielski
 5. Przyroda
 6. J. polski
 7. W.D.Z


 

 1. w-f
 2. Geografia
 3. Biologia
 4. J. polski
 5. w-f
 6. J. niemiecki
 7. Matematyka
 8. Religia

1. Matematyka

2. j.polski

3.j. niemiecki

4.Religia

5. Fizyka

6.Chemia

7.roz. j. poslki

8. w-f

 

 

WTOREK
 1. Geografia
 2. Godzina wychowawcza
 3. J. niemiecki
 4. Historia
 5. J. polski
 6. Plastyka
 7. kor.ko


 

 1. Matematyka
 2. Godzina wychowawcza
 3. J. polski
 4. J. angielski
 5. Przyroda
 6. w-f
   
 1. Chemia
 2. Godzina wychowawcza
 3. Matemtyka
 4. J. polski
 5. Geografia
 6. Fizyka
 7. Plastyka
 8. w-f

 

1. J. polski

2.Godzina wychowawcza

3.J.angielski

4. w-f

5.  Historia

 6. WOS

7.Matematyka

 8. w.d.bezp

 

ŚRODA
 1. J. polski
 2. Religia
 3. j.ang II / w-f I
 4. J.ang I / w-f II
 5. Matematyka
 6. Muzyka
 7. Technika
 1. Matematyka
 2. J. niemiecki
 3. J. polski
 4. Religia
 5. Muzyka
 6. w-f
 7. Historia
 1. J. polski
 2. J. angielski
 3. Matematyka
 4. Muzyka
 5. Historia
 6. J. angielski
 7. k. mat

 

1.Biologia
2. Matematyka
3.J. polski
4 Fizyka
5. Chemia
6. WOS

7.w-f

CZWARTEK
 1. d.w.mat / wf II
 2. w-f I
 3. inf / j. ang II
 4. inf / j. ang I
 5. j.polski
 6. j niemiecki

 

 1. J. polski
 2. J. angielski
 3. Matematyka 
 4. w-f
 5. Plastyka
 6. Technika
 7. zaj. komp.

 

 1. J. polski
 2. Chemia
 3. Biologia
 4. Fizyka
 5. J. niemiecki
 6. inf / d.w. mat
 7. dor. zaw.

 

1. Matematyka
2. Inf / d.w. j. polski
3.J. polski
4. J. niemiecki
5. informatyka
6. dpr. zaw
7.Geografia
PIĄTEK
 1. Matematyka
 2. Historia
 3. w-f II / d.w. Mat
 4. Informatyka
 5. Przyroda
 6. J. polski
 7. J. polski
 8.   

 

 1. Przyroda
 2. Matematyka
 3. J. niemiecki
 4. w-f
 5. J. polski

 

 1. Historia
 2. J. polski
 3. Matematyka
 4. J. angielski
 5. Religia
 6. Informatyka
 7. w-f

 

 

1. J. polski

2. J. angielsk

3. Historia

4. J. niemiecki

 5.w-f

6. Religia