DOKUMENTY

Dokumenty i Regulaminy

Karta wycieczki - nowy wzór - wersja WORD - pobierz....

Karta wycieczki - nowy wzór - wersja PDF - pobierz....

Statut szkoły: otwórz....

Regulamin stołówki szkolnej: otwórz....

Program wychowawczo - profilaktyczny: otwórz....

Zasady usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych: otwórz....

Zasady zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych: otwórz....

Warunki używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych: otwórz....

Regulamin wypożyczania i udostępniania podręczników (materiałów edukacyjnych): otwórz....

Regulamin dowozu uczniów do szkoły: otwórz....

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego: otwórz....

Plan Pracy Małego Samorządu: otwórz....

Regulamin Samorządu Uczniowskiego: otwórz....

Program Wychowania Zdrowotnego:otwórz....

Regulamin Świetlicy: otwórz....

Regulamin Samorządu Uczniowskiego:otwórz....

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania:otwórz....

 

Realizowane Projekty

 

.
  • "Promujemy języki obce."
  • "Otwarta szkoła. Zapraszamy, odwiedzamy, pomagamy"
  • "Dbajmy o siebie i innych"
  • "Gdy pamiętamy dobre, to złe staje się nieważne"